Pristatymas ir grąžinimai

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekes/paslaugas Kliento sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais audiovizio nurodytais atvejais prekės/paslaugos pristatomos audiovizio sąskaita.

7.2. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

7.3. Pristatymas vykdomas Kliento nurodytu adresu, todėl Klientas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą (tikslų adresą). 

7.4. Pristatymas vykdomas visoje Lietuvos teritorijoje. Pristatymams į Kuršių Neriją taikoma padidinto tarifo  pristatymo kaina dėl įsiterpiančių valstybinių ir vietinių rinkliavų.

7.5. Klientas įsipareigoja užsakymą priimti pats (arba nurodyti įgaliotąjį asmenį). Jei Klientas (dėl atsiradusių aplinkybių) užsakymo priimti negali, o užsakymas pristatytas nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų audiovizio.lt dėl užsakymo pristatymo netinkamam subjektui.

7.6. Jei yra siūloma prekių užnešimo ar/ir montavimo paslauga, ją apmoka Klientas. Atskirais atvejais prekių užnešimo ar/ir montavimo paslaugą apmoka audiovizio.lt.

7.7. Prekės pristatymo laiką įtakoja šalis, iš kurios gamintojas siunčia prekes, vežėjo ir muitinės (neskubos tvarka) procedūros. Prekės, esančios Lietuvoje pristatomos per savaitę, prekės, esančios Europoje, pristatomos per  14-20 dienų, prekės, esančios Azijoje ir JAV, pristatomos per 30-60 dienų. Prekės, kurios gaminamos specialiai Klientui, turi neapibrėžtą pristatymo laiką, priklausantį nuo užsakymo sudėtingumo ir įgyvendinimo. Paslaugos teikiamos numatytomis datomis.

7.8. Klientas, sudaręs pirkimo pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti registracijos metu nurodyto el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.9. Užsakymo pristatymo metu Klientas ar Kliento įgaliotas asmuo privalo kartu su pristačiusiuoju asmeniu įvertinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

7.10. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (neatitikimus), Klientas ar Kliento įgaliotasis asmuo privalo nepriimti užsakymo. Tokiu atveju pildomas specialus siuntų tikrinimo aktas, kuriame nurodomi rasti pažeidimai.

7.11. Klientui ar Kliento įgaliotam asmeniui priėmus siuntą ir pasirašius priimto užsakymo žurnale (ar duomenų kaupiklyje) be pastabų, laikoma, kad užsakymas pristatytas nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba priimto užsakymo žurnale tinkamai atliktos, jei nenurodoma priešingai. Klientas, parašu patvirtinęs užsakymo pakuotės tvarkingumą, negali reikšti pretenzijų dėl užsakymo pakenkimų, kuriuos lėmė netvarkinga pakuotė.

7.12. Pristačius ir perdavus užsakymą Kliento nurodytu adresu, laikoma, kad užsakymas Klientui perduotas, neatsižvelgiant į tai, ar užsakymą faktiškai priima Klientas ar Kliento įgaliotasis asmuo nurodytuoju adresu. Jei planuojamą užsakymo pristatymo dieną užsakymas nepristatomas ir nėra gautas joks pranešimas dėl pristatymo datos pasikeitimo, Klientas nedelsdamas, ne vėliau kaip sekančią dieną po planuotos užsakymo pristatymo dienos, apie tai informuoja audiovizio.

7.13. Jei prekes priims ne Klientas, Klientas privalo nurodyti užsakymą priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

7.14. Priimant užsakymą privalu pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei  Klientas užsakymo priimti negali, o užsakymas pristatytas Kliento nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti audiovizio pretenzijų dėl užsakymo pristatymo netinkamam asmeniui.

7.15. Audiovizio visais atvejais atleidžiama nuo atsakomybės dėl užsakymo pristatymo terminų pažeidimo, jei užsakymas Klientui nėra pristatomas ar pristatomas ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

8. UŽSAKYMO GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1. Klientas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su audiovizio.lt (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs audiovizio.lt per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Užsakymo grąžinimo išlaidas padengia Klientas.

8.2. Užsakymo keitimas arba grąžinimas atliekamas Klientui užpildžius grąžinimo formą audiovizio.lt internetinėje parduotuvėje arba el. paštu eshop@audiovizio.lt, kur nurodoma, kad grąžinama ar keičiama ir kokios priežastys.

8.3. Gavę gražintiną užsakymą ir įvertinę jo kokybę, audiovizio per 14 dienų grąžina klientui sumokėtus pinigus į Kliento banko sąskaitą.

8.4. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir pilnos komplektacijos), nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (Netaikoma, jei grąžinama nekokybiška prekė)). Grąžinant būtina pateikti sąskaitą faktūrą ar kitą užsakymo pirkimą iš audiovizio.lt patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

8.5. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Klientas. Jei prekė nesukomplektuota, audiovizio nepriima grąžinamos prekės.

8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ar/ir nekokybišką prekę, audiovizio įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis arba grąžinti Kliento sumokėtus pinigus.

8.7. Kliento teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su audiovizio netaikoma šioms sutartims:

8.7.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Kliento asmeninėms reikmėms;

8.7.2. sutartims, dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

8.7.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

8.7.4. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

8.7.5. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

8.7.6. sutartims dėl paslaugų suteikimo, po paslaugų suteikimo fakto.

8.8. Teisė atsisakyti sudarytos pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

8.9. Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės

8.10. Klientas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, gali tai padaryti elektroniniu paštu eshop@audiovizio.lt.

8.11. Teikdamas skundą Klientas turi nurodyti tokią informaciją:

8.11.1. Užsakymo numerį;

8.11.2. Brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);

8.11.3. Pakuotės nuotrauką;

8.11.4. Aprašyti broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

8.12. Teikdamas  skundą Klientas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

8.12.1. Brokuotą prekę prašoma pakeisti kokybiška preke.

8.12.2. Nepilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis.

8.12.3. Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.

8.13. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 10 dienų.

8.14. Klientas turi teisę gauti papildomą informaciją apie technines prekės specifikacijas, jei prekės aprašyme pateikta nepakankama informacija. Tokiu atveju Klientas kreipiasi į audiovizio.lt nurodytais kontaktais. Informacijai suteikti naudojamos gamintojų parametrų lentelės gali būti neišverstos į valstybinę lietuvių kalbą. Audiovizio.lt už konsultacijas prekių pritaikymo, įrengimo ar naudojimo galimybes gali (turi teisę) pareikalauti papildomo užmokesčio.

8.15. Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu eshop@audiovizio.lt.